Bosse flyttar inte

Bosse hade bott hela sitt liv i ett och samma hus. Kvarnstensgatan 68 på Söder i Stockköping. Inte skulle han flytta sitt ovanligt storslagna, överflödande och synnerligen bombastiska bohag som han samlat på sig under årens lopp. Dessutom var han ju vid sina sinnens fulla bruk, vilket socialnämnden inte ville göra gällande och tyckte därför att han trots sin ålder på 108 höstar inte behövde flytta. Han hade ju vett att uppskatta sitt ovanligt storslagna, överflödande och synnerligen bombastiska bohag även om hans grannar inte gjorde det! Så Bosse förblev där han alltid hade blivit, eller varit, om man nu säger så!